Barion Pixel

A NÉP tájékoztatója az alkotmánybíróság közleményéről

Minden modern polgári jogrend és társadalom egyik alapja az, hogy a társadalmat alkotó állampolgárok – önként vállalva – jogkövető magatartásukkal elismerik az államhatalmat és ezzel fennálló társadalmi rendet.

A magyar államszervezetben a Magyar Alkotmánybíróságnak kiemelt szerepe és felelőssége van az államrend jogszerű működésének/működtetésének ellenőrzésével.

A Magyar Alkotmánybíróság tevékenységét önállóan végzi, munkájára – kifejezetten annak eredményére – bármilyen nyomásgyakorlás tilos, sőt, minden ilyen kísérlet kifejezetten káros, a fennálló társadalmi rendre veszélyes.

2024 március 12-én a Magyar Alkotmánybíróság közleményt adott ki „Tájékoztató a háztartási napelemek szaldó elszámolására vonatkozó rendelkezések elleni alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatban” címmel.

https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/tajekoztato-a-haztartasi-napelemek-szaldo-elszamolasara-vonatkozo-rendelkezesek-elleni-alkotmanyjogi-panaszokkal-kapcsolatban/

Az Alkotmánybíróság tegnapi közleménye szerint eddig jelentős mennyiségű, körülbelül 800 alkotmányjogi panasz érkezett hozzájuk. Ez önmagában kiemelkedő azokhoz képest, amelyek a tömeges indítványok alapján indult ügyek listáján találhatók, mely elérhető itt: https://media.alkotmanybirosag.hu/2023/10/tomeges-ugyek-lista.pdf

Az Alkotmánybíróság ún. vezető döntési eljárásban (pilot eljárás) fog döntést hozni, ennek lényege, hogy kiválasztott kettő beadványt (egy esetében a 10 év eltelt, egy esetében pedig még nem) és ezeket fogja érdemben eldönteni. A pilot ügyekben hozott döntéssel a többi panasz tárgyában indult eljárás megszűnik – ez azt jelenti, hogy azokban külön döntés nem születik, a pilot ügyben hozott döntés irányadó ezekre is.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához – kedvezőtlen döntés esetén – minden beadványt benyújtó személy fordulhat.

A továbbiakban is érdemesnek tartjuk beadványok benyújtását (még 2 beadási határidő van).

Egyrészt, 2024. március 11. után beadott panaszok esetében a kérelem eltérő a pilot ügyek kérelmeitől, így ezekben is egy (újabb) pilot eljárás várható. Az újabb beadványok tovább erősítik, hogy milyen súlyú társadalmi problémákról van szó. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához azok bizonyosan fordulhatnak, akik az alkotmányjogi panaszt benyújtották, akkor is, ha nem az ő ügyükből lett a pilot döntés, hiszen a pilot döntés kihat mindegyik beadott panaszra. Akik egyáltalán nem nyújtanak be alkotmányjogi panaszt, esetükben külön kell érvelni arra, hogy az EJEB-hez fordulhassanak közvetlenül, ha a pilot ügyekben elutasító döntés születik.